Διεύθυνση: Ελευθερίας 18, Ακταίο 265 04

Τηλέφωνο: 261 099 0834